Biograferne i København 1904 – 2020 / 1977_kosmos_20210924_070634_stitch

12-05-2022
Foto: Thomas Hauerslev
mr_in70mm@hotmail.com

PreviousHomeNext

1977_kosmos_20210924_070634_stitch