biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Kinomaskiner i 50 aar
Dansk Kinematograffabrik's 50 års jubilæum, 1956

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Fra Biografbladet, 1956. Renskrevet for biografmuseet.dk af Anders M Olsson, Lund, Sverige Dato: 25.02.2017
Stifteren af A/S Dansk Kinematograffabrik, direktør H. C. Heidemann.

H. C. Heidemann havde sparet 900 kr. sammen i England, hvor han havde arbejdet som mekaniker, og det var for 50 aar siden nok til at starte en virksomhed, der indenfor sin branche i dag er en af de største, mest kendte og velrenommerede. Han begyndte naturligvis smaat, allerede da han vendte hjem, og virksomheden var saadan set allerede et aar gammel, da den 1. juli 1906 omdannedes til det aktieselskab, som hele filmbranchen siden har lært at kende som A/S Dansk Kinematograffabrik, og det er det jubilæum, som nu fejres den 1. juli.

Aktiekapitalen var dengang paa 4.000 kr., og man havde til huse i en toværelses lejlighed i Studiestræde 13, men allerede i løbet af et par maaneder var der kommet saa meget gang i forretningen, at man maatte udvide og flytte til nye og større lokaler i Sct. Pedersstræde 10. Man erindrer endnu i firmaets historie, at det første indkøb, man her foretog, var en elektromotor, som selveste Thomas B. Thrige personlig kom og afleverede, og den første maskine, man solgte, var en Pathé, som Alfred Lind - i dag et filmhistorisk navn - købte og lod opstille i Reykjavik. Kigger man datidens regnskabsbøger efter, er det som at blade i en hel række kapitler af filmens historie, man støder paa navne som Ole Olsen, Constantin Philipsen, Søren Nielsen, Peter Elfelt, A. J. Gee, Edv. Koch, Malmö etc., og det siger sig selv, at med en saadan kundekreds blev en ny udvidelse snart nødvendig, og man flyttede til Vesterbrogade 107 C, hvor man boede indtil 1915. Saa var der imidlertid ogsaa blevet for trangt, og man flyttede til nye lokaler paa Vester Fælledvej 6, hvor man blev boende, indtil en stor ildebrand nødvendiggjorde flytning til de nuværende lokaler i Viktoriagade 6.
 
Læs mere her:

• Gå til Billeder fra det moderne Dansk Kinematograf

• Gå til Jørgen Søndergaard, Kinotekniker (1944-2010)

• Gå til Biograf i Forum, København til "Starship Troopers", marts 1998

Film- og Kinoteknik

For 50 aar siden aabnede det første biografteater

Internet link:

Firmaets nuværende indehaver og leder, direktør Jens Heidemann.

Dansk Kinematograffabrik fabrikerede alle former for kinomaskiner gennem aarene. I 1905 fabrikeredes de første maskiner med "dasker", og i 1906 paabegyndte man fabrikationen af Pathé-modellen, og da der var fremstillet ca. 100 maskiner af denne slags, gik man over til at fremstille modellen Perfect, hvor man naaede op paa det efter datidens forhold imponerende antal af 600. I 1914 fremstilledes model EM, hvoraf der er fremstillet ialt 1500 stk., og der er endnu adskillige maskiner af denne type i daglig drift saavel her i landet som i Sverige. En betydelig eksport af maskiner og reservedele blev oparbejdet, og foruden til de skandinaviske lande havde firmaet leverancer til f.eks. England, Tyskland, Rusland, Portugal, Spanien, Indien, Kina, Canada, Brasilien etc. I denne forbindelse er det morsomt at se hosstaaende fotografi af fabrikken paa Vester Fælledvej. Billedet ser betydelig mere imponerende ud, end sandheden er. I virkeligheden havde fabrikken kun til huse i den øverste etage, og den flotte skiltning er indtegnet paa billedet for at gøre indtryk paa russiske kunder, der da ogsaa lod sig imponere af den flotte fabriksbygning og placerede store ordrer - et uskyldigt bedrageri i betragtning af, at der bestemt ikke var nogen grund til at klage paa maskinernes kvalitet.
 
 
Fabrikken paa Vester Fælledvej. Billedet er et uskyldigt reklamefif beregnet paa at imponere russiske kunder. Man disponerede kun over øverste etage, og skiltet er tegnet paa.

Den 10. juni oprettedes imidlertid en kontrakt med det verdensberømte firma Eugen Bauer i Stuttgart om den hjemlige repræsentation, og gennem denne overenskomst ophørte næsten al fabrikation af maskiner, og man gik herefter over til hovedsagelig at fremstille reservedele og foretage reparationer. Siden 1926 har man importeret og solgt mellem 450 og 500 Bauer-maskiner, og kontrakten med Bauer er siden blevet efterfulgt af kontrakter med en række specialfirmaer indenfor kinobranchen, saaledes at firmaet efterhaanden fra fabriksvirksomhed er gaaet over til at drive handelsvirksomhed.

Firmaet har alle dage været drevet som et rent familieaktieselskab, og efter H. C. Heidemanns død i 1955 er aktieselskabet overtaget af hans søn, Jens Heidemann, der driver det videre efter faderens traditioner med aabent blik for fremtidens kinoteknik.
 
 
Mekaniker Cornel-Petersen, der har holdt 40-aars jubilæum i Dansk Kinematograffabrik.
 
 
Fabrikslokalerne Vesterbrogade 107 C.
 
 

Det Moderne Dansk Kinematograf

 
Lars Abel bag skrivebordet på Rathsacksvej på Frederiksberg. Billede: Thomas Hauerslev

• Gå til Billeder fra det moderne Dansk Kinematograf
 
 
Jørgen Søndergaard bag skrivebordet på Rathsacksvej på Frederiksberg. Billede: Thomas Hauerslev

• Gå til Jørgen Søndergaard, Kinotekniker (1944-2010)

 
 
Porten ind til A/S Dansk Kinematograf Fabrik i Viktoriagade 6A, på Vesterbro i København i 1989. Billede: Thomas Hauerslev


 
 
   
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:17:21