biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Biografpremierer i Danmark
All premierefilm og deres premierebiograf 23.01.1911 - 07.03.2020

Tilbage til forsiden
Samlet og redigeret af: JG, biografmuseet.dk Dato: 07.05.2020
Opdateret 01-01-2024
Denne liste indeholder samtlige premierer i spillefilmslængde (over ca. 45 min.) i de danske biografer indtil marts 2020. I de førte årtier vil der være noteret film på listen, der har været kortere, idet der i en del tilfælde har hersket usikkerhed om længden. Ligeledes har der i enkelte tilfælde hersket tvivl eller været modstridende oplysninger om originaltitel eller oprindelsesland. En række tegnefilmshows er dansk sammensatte programmer af nye eller tidligere viste kortfilm og disse kan variere i længde rundt om i landet. Nogle film har ikke haft dansk distributør og er derfor angivet uden og for nogle ældre films vedkommende, har det ikke været muligt med sikkerhed at fastslå dansk distributør på tidspunktet for premieren. Derudover har mange film skiftet dansk distributør gennem tiden, efterhånden som rettigheder er blevet fornyet. Dette er så vidt muligt noteret ved film, der har haft ordinær repremiere i København. En del af tidligere tiders rejsefilm er udeladt, hvor der primært har været tale om kortere film, oftest smalfilm med ledsagende billeder og foredrag. Film på mindre end 45 minutter kan være medtaget med notering af længde, såfremt de selvstændigt har dannet titel til et samlet program.

• Gå til Biografpremierer i Danmark (1708 sider, 10 mByte PDF)

• Gå til Biografpremierer i Danmark (.html, 14 mByte)

Kun film der har været vist offentligt i egentlige biografer samt drive-in biografer, er medtaget. Undtaget er dermed visninger på filmfestivaler og film, der kun har været præsenteret til en enkelt forestilling eller to uden noget egentligt distributionsforløb. Det er særligt de senere år, det har været nødvendigt at selektere. I nyere tid hvor der ofte afholdes mange forpremierer, anses disse som et regulært premiereforløb, hvis filmen har spillet i en biograf til offentlige visninger over minimum tre sammenhængende dage og anføres da med første visningsdag som premieredag.

Alle film er noteret med premieredato, evt. repremieredato og slutdato i københavnske biografer. Som udgangspunkt regnes de københavnske biografer som dem beliggende i Københavns- og Frederiksberg Kommune. Hvor der efter slutdato er angivet fx lø/sø og så endnu en dato, betyder det, filmen har spillet videre alle lørdage og søndage til efterfølgende slutdato. For premierefilm der flyttes over til anden premierebiograf, er spilleforløbet dér også noteret. Det samme er repremierer, dog primært i premierebiografer i centrum eller øvrige, hvis en film har skiftet distributør eller relanceret under ny titel. Film der blot er genoptaget op til én enkelt visning eller én dag i kavalkade, er normalt ikke noteret. Der er ikke skelnet mellem versionerne; om det er original- eller dansk tale, 2D eller 3D eller anden version end originalsproget. Det er dog noteret, når en stumfilm har været vist i en tonefilmsversion eller omvendt, hvilket der findes enkelte eksempler på. Samme gør sig gældende, når en version adskiller sig markant i længde.
 
Læs mere her:

116 år med Biografer i Danmark. 17.09.1904 - 11.03.2020

Biograferne i København 1904 – 2020

Biograffakta København 1904 – 2020

Biografer på biografmuseet.dk

Biografer Oversigt

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Stoleplaner - Galle & Jessen's Oversigt over Københavnske biografer i 1950erne

Film- og Kinoteknik

7OMM Film og De Store Formater

Todd-AO, - det sensationelle filmsystem

Mine damer og herrer, "Dette er Cinerama"!

"Windjammer" i Cinemiracle

CinemaScope | VistaVision

Super Technirama 70 | Panacolor
Dimension 150
| Sensurround

High-Impact biografdesign

 
Idet det før omkring år 2000 var vanskeligt at finde fuldstændig information om provinsbiografers program i de landsdækkende aviser, er fokus lagt på premiererne i de københavnske biografer og premierelistens tidslinje derfor også bygget op omkring disse. Det er dog noteret, hvor og hvornår en film har haft premiere i provinsen, hvis denne er før København. Det samme gælder film, der ikke har været vist i København eller omegn. Der vil være enkelte film de første årtier, der har haft danmarkspremiere i provinsen, uden det har været muligt at finde oplysning om tid og sted.

Filmlisten er opbygget i tidslinje med dansk biograftitel/titler, censur, original biograftitel/titler samt distributør(er) og produktionsland(e) samt årstal for produktionen efter bedste evne angivet ud fra året, filmen vistes første gang i en endelig udgave. Ved co-produktioner mellem mange lande er max fem noteret og hovedlandets titel noteret (evt. også engelsk).

Listen er udarbejdet ved optegnelser gennem mere end fyrre år samt gennemgang af avisernes daglige biograflister, filmstof og anmeldelser siden 1910/11, hvor de første film nåede op over 45 minutters varighed. Desuden i de tidlige år også for at titelbestemme hidtil uregistrerede premierefilm krydstjek i de eksisterende censurlister fra Danmark samt Norge og Sverige foruden sammenhold af oplysninger fra tidligere tiders (i den henseende relativt mangelfulde) filmbøger. Statslig dansk filmcensur blev indført i 1913 og tidligere premierer noteret (16) er derfor en senere afgørelse.

Alle film kan med meget få undtagelser ud fra den danske eller originaltitlen findes på IMDb for supplerende oplysninger. Filmenes antal af solgte billetter i de danske biografer fra og med 1976 kan søges på Danmarks Statistik med forbehold for de fejl og enkelte mangler, denne statistik indeholder på flere film; særligt i årene mellem 1990 og 2000 men også herefter. Bemærk også Danmarks Statistiks manglende registrering af især indiske og tyrkiske filmpremierer de senere år.

”Å” i titlerne er af praktiske søgehensyn i alle tilfælde stavet sådan og ikke evt. ”aa”. Dette gælder også filmpremierer før 1948. Vær også opmærksom på dette ved søgning af ældre titler på fx IMDb. Det samme gælder titler indeholdende tal, der i listen oftest vil være stavet med bogstaver i den danske titel.

April 2020 / Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:12:13

• Gå til Biografer på biografmuseet.dk | Biografer Oversigt
• Gå til København | Omegn | Nordsjælland | Vest, Midt & Syd
• Gå til Bornholm | Møn, Bogø, Lolland & Falster
• Gå til Fyn, Langeland, Thurø, Tåsinge & Ærø
• Gå til Sydjylland | Midt-Vest | Øst | Nord

 
 
   
   
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:12:13