biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Bramminge Kosmorama / Bramming Kosmorama (1910)

Tilbage til forsiden
Skrevet af: JG, biografmuseet.dk Dato: 01.09.2023
Bramminge Kosmorama, omkring 1920. Billede i Bramming Byhistoriske-arkiv

Bramminge Kosmorama / Bramming Kosmorama (1910)
Storegade 8

Åbnet foråret 1910
Lukket 4. juni 2004

Byens nye Kosmorama åbner i foråret 1910 med 173 pladser. Fotograf Christen Klemmensen Olesen har både flyttet biograf, bopæl og atelier til Storegade 8, hvor det nye St. Knudsborg i fire etager er opført af et lokalkonsortium, der også indbefatter ham selv med forretninger i stuen og en sal omme bagved. Hans tidligere Kosmorama på Nørregade foran møllen er samtidig lukket. Biografen har indgang i husets højre side gennem en smal passage, hvor der kun er et lille billetsalg til venstre foran døren ind til salen.

• Gå til galleri Kosmorama, Bramming

Efter nogle måneders forløb var interessentskabet blevet rygende uenige og udbydes til salg på auktion for højstbydende i oktober. Huset falder nu i hænderne på købmand Petersen fra Esbjerg, der indretter en større affære, ligesom han i øvrigt for en stund overtager Hotel Kikkenborg, men Olesen forbliver på adressen og rykker efter nogen tid også sin cykelforretning hertil. I oktober 1911 ansøges om tilladelse til også at forevise film i Gørding, Gredstedbro og Vilslev for at råde bod på faldende overskud i forbindelse med ny forlystelsesafgift, men det bliver afslået. I efteråret 1912 overtager Olesen personligt hele huset og indretter nu finere kolonial, vin- og delikatesseforretning, hvor der forventes kontant betaling. Ikke noget med at købe på klods.

Mandag aften den 3. august 1914 er dagens sidste forestilling ved at nå sin afslutning kort før kl. 21.45, da der pludselig lyder et knald inde fra maskinrummet. Der er gået ild i filmen, som hurtigt spreder sig til salen, hvor de omkring 30 gæster styrter ud i en gevaldig fart. Folk kommer ilende til med vand i spande, men det kunne langt fra slukke branden, der i løbet af ingen tid fortærede hele salen, hvor kun ydermurene stod tilbage. Branden nåede ikke at brede sig til forhuset, men også købmandslageret i kælderen under salen gik tabt.
 
Læs mere her:

Galleri Kosmorama, Bramming

Biografer på biografmuseet.dk

Biografer Oversigt

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Stoleplaner - Galle & Jessen's Oversigt over Københavnske biografer i 1950erne

Biografpremierer 1911 - 2020

Film- og Kinoteknik

7OMM Film og De Store Formater

Todd-AO, - det sensationelle filmsystem

Mine damer og herrer, "Dette er Cinerama"!

"Windjammer" i Cinemiracle

CinemaScope | VistaVision

Super Technirama 70 | Panacolor
Dimension 150
| Sensurround

High-Impact biografdesign
 
Bramminge Kosmorama, 1950

Direktøren, uden at være tilstrækkelig forsikret, led et betragteligt tab, idet to film var blevet flammernes bytte, men han fortsætter ufortrødent sine øvrige forretninger, alt imens salen genopbygges. I nogen tid henlægges forestillingerne til Hotel Kikkenborgs store sal, der også benyttes af Bramminge Teater. Her var der allerede præsenteret film i 1899. Denne sal rives i øvrigt ned i 1920, da der opføres en større længe med teatersal og stort scenerum, som også er væk i dag.

Kosmorama genåbner først i 1915 og lider stærkt under 1. verdenskrig. På grund af kulknaphed gives et år senere kun søndagsforestillinger for resten af indeværende sæson. Omkring 1918 ser det lidt bedre ud med film tre-fire dage om ugen alt efter succes. De største udenlandske film er ligesom mange andre steder rundt om i landet svenske titler som ”Bjerg-Ejvind og hans hustru” og ”Hr. Arnes penge”.
 
 
Bramminge Kosmorama længdesnit 1950

Olesens svigersøn, tømrermester Anders Sørensen, har mestret filmfremvisningerne siden 1910, da han i oktober 1927 overtager bevillingen til Kosmorama, som han nu driver med fru Jensine Nikoline, hvor en ny epoke tager sin begyndelse med tonefilm fra onsdag den 2. september 1931. Den gamle direktør dør først i maj 1936, året derpå renoveres både sal og venteværelse.
 
 
Bramminge Kosmorama, 1987

I 1945 diskuteres det i byrådet at opføre endnu en biograf, men det kunne der trods alt ikke samles flertal for. I stedet planlægges det at udvide det eksisterende Kosmorama med ti meter, så snart man kunne få materialetilladelse. Således vokser biografen i 1950 ind i et eksisterende garageanlæg, mens der i mellembygningen indrettes nye toiletter. Den udvidede sal får plads til 248 gæster, hvor alle sæder kan forhåndsreserveres. Altså ingen cowboyrækker men tværtimod løbere på gangene, indirekte lys, flot fortæppe og smukke farver på væggene, som er forsynet med paneler og plader for bedre akustik, ligesom varme- og ventilationsanlægget er forbedret ’efter de nyeste principper’.
 
 
Bramminge Kosmorama facade i 1950 nu indgang midt i huset

Indgangen er samtidig flyttet hen midt i huset nu med to mindre forretninger på hver side, mens den oprindelige indgang herefter udelukkende fungerer som trappeadgang til etagerne ovenover incl. nyt operatørrum med lille altan foran. Her er der opsat to nye foreføringsapparater ’af sidste type’ og der holdes således ikke længere pauser under forestillingerne. Den større foyer rummer nu en lille chokoladekiosk og der er opsat hvilesofaer, mens indirekte lys også her kaster ’et smukt skær over lokalet’. På facaden opsættes neonlys. Det hele minder for så vidt påfaldende om forandringerne af Kino i Tønder nævnt i det foregående Kosmorama-kapitel; selv huset har et nærmest identisk udseende og begge med fotografisk atelier. Der genåbnes for offentligheden torsdag den 18. maj 1950 med Morten Korch-succesen ”De røde heste”.
 
 
"Kosmorama" skiltet, set den 17. juli 2023. Foto: Thomas Hauerslev

I marts 1958 og året derpå kommer det lille filmselskab Codania med et par danmarkspremierer til byen, den første i form af ”Hendes lille højhed”. Samme titel havde forud været benyttet med stor succes og det nye lystspil med Hans Söhnker bliver også en succes her i byen. Tre måneder senere går den imidlertid hurtigt i glemmebogen i Carlton på Vesterbrogade i København. Nogenlunde det samme gør sig gældende i marts 1959 med den britiske ”I lokkeduens net”, som ellers er instrueret af Joseph Losey, der først et halvt år senere dukker kortvarigt op i Colosseum. Allerede midt i 1950’erne kan Kosmorama også vise film i widescreen; lærredet bliver ikke meget bredere i 1961, da der installeres scope og sædeantallet forandres ikke i denne anledning.

I 1966 har den nu 85-årige bevillingshaver fortsat sin gang i biografen, hvor den daglige drift er overladt til datteren, frk. Johanne. Fra 1968 staves byens navn officielt Bramming efter, man siden 1870’erne havde benyttet et ’e’ til slut.

I juli 1971 overgår Kosmorama til smedemester og operatør siden 1940, Viggo Sørensen og fru Erna Boesen. Biografens lyd er nu så god, at B&O benytter den til lyddemonstration efter at have installeret nyt udstyr samme år, mens salen får nyt tapetmønster på væggene over panelerne. En brand i tagkonstruktionen den 20. januar 1981 medfører skader på biografens tæppespil. I forbindelse med efterfølgende renovering gives bedre benplads med nu 205 pladser iført sædebetræk af behageligt, blødt stof.
 
 
"Kosmorama" skiltet, set den 17. juli 2023. Foto: Thomas Hauerslev

For at afhjælpe den efterhånden skræntende økonomi frasælges noget af foyeren i 1987 til brug for en frisørsalon. Allerede her tænker man på snart at måtte blive nødt til at lukke, men biografen fortsætter ind i det nye årtusinde. Det var i øvrigt den i landet, der allerlængst holdt fast i de gamle danske lystspil til særforestillinger for de ældre, som fru Erna flittigt programsatte frem til sin død i juni 2000. De seneste år varetages den daglige drift af sønnen Mogens, der indtil videre sætter det sidste punktum for den ordinære drift ved Paprika Steens ”Lad de små børn” den 4. juni 2004.

I december 2006 stiftes ’Kulturforeningen Bramming Kosmorama’ med Finn Lambek som formand og Mogens Sørensen som bestyrelsesmedlem, med hvem den frivillige forening indgår langtidskontrakt om fortsat drift af et kulturhus i bygningen, der sporadisk lægger sal til særforestillinger også med 35mm, i 2008 står Kosmoramas gamle B&O-udstyr fortsat funktionsdygtigt i operatørrummet, men Sørensen er ikke længere tilfreds med standarden. En total renovering af sal og foyer forventedes at løbe op i først tre, siden fire millioner kroner.

Også foyeren ligner endnu sig selv med den gamle billetkiosk, de malede træpaneler og gamle lampetter. Den traditionelle biografdrift bliver imidlertid ikke genoptaget, men lokalerne dog moderniseret, så salen kan benyttes til Bramminge-revyen, modeshows, koncerter og firmaarrangementer. For alle disse initiativer modtager Kosmorama Brammings Kulturpris i 2016. Kommunen giver tilskud til en del af huslejen, mens også Statens Kunstfond indenfor musik støtter op om driften.

I 2018 renoveres Kosmorama for over en halv million kroner bl.a. med ny og større scene, bar og indretning af et ekstra lokale til diverse faciliteter og i 2021 og 2022 afholdes ’Bog & Film’-aftener i samarbejde med Esbjerg Bibliotek. Det var og er fortsat hensigten, der skal være rigtig biograf igen, men endnu i 2023 er Bramming Kosmorama endnu uden digitalt filmudstyr.
 
 
   
   
   

• Gå til Biografer på biografmuseet.dk | Biografer Oversigt
• Gå til København | Omegn | Nordsjælland | Vest, Midt & Syd
• Gå til Bornholm | Møn, Bogø, Lolland & Falster
• Gå til Fyn, Langeland, Thurø, Tåsinge & Ærø
• Gå til Sydjylland | Midt-Vest | Øst | Nord
• Gå til mere om Bramminge Kosmorama (1907)
 
 
   
   

• Gå til
Kosmorama, Bramming
 
Gå: tilbage - op
Opdateret 01-01-2024