biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Hvad er VistaVision?
PARAMOUNT's revolutionerende nye system til optagelse og fremvisning af film

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Paramount Film, Juni 1954Dato: 28.05.2010
Hvad er VistaVision?

Det er - sagt i faa ord - en ny optagelses-, kopierings- og forevisningsteknik, der vil give biografteatrene det bedst mulige billede paa det størst mulige lærred for de lavest mulige udgifter. Det fundamentale i systemet, er en ny optagelsesmetode. I Vista Vision-kameraet ligger negativspolerne vandret (mod tidligere lodret), og det enkelte billede fotograferes ind paa to "rammer" (altsaa: over 8 perforeringshuller), i stedet for som tidligere paa een (og over 4 perforeringshuller), og da den brede "streg" der er mellem de enkelte billeder, ogsaa indgaar i negativet, faar man ved det nye system et negativbillede, der er mellem 2 og 3 gange saa stort som den tidligere standardstørrelse. Den bedre optagelsesteknik, som det større negativ giver mulighed for, bevirker, at man paa biograflærredet - og selv paa et meget stort panoramalærred - vil blive præsenteret for et forvrængningsfrit og mere korrekt billede, der har langt større randskarphed og langt bedre perspektiv, end man er vant til at se, saa man faar en mere virkelighedspræget og levende gengivelse. Det store negativbillede sættes under kopieringen ved en optisk proces ned til et normalt positiv, saa en standard-kopi af en Vista Vision-film ikke adskiller sig fra en almindelig standard-kopi og kan køres i ethvert kinoapparat. Foruden disse standard-kopier lader Paramount ogsaa fremstille "komprimerede" (sammentrængte) kopier, der med fordel kan anvendes i store teatre med meget store lærreder.
 
Læs mere her:

Demonstration af Widescreen paa Fanø

 

Hvad med VistaVision lyd?

 
Paramounts vicepræsident Y. Frank Freeman, viser formanden for Paramounts bestyrelse, Adolph Zukor, det nye VistaVision lærred (med proportionerne 1,85:1. De prikkede linier viser det gammeldags lærred (1,33:1). De brudte linier markerer CinemaScope lærredert (2,55:1) 

Klik på billedet for at se en forstørrelse


Paramount havde først bestemt sig til at optage Vista Vision-filmene med saakaldt "dimensional" lyd, men er nu -ligesom Metro-Goldwyn-Mayer og Warner Bros. gaaet ind for et nyt, virkningsfuldt, men ret enkelt stereofonisk lydsystem: PERSPECTA STEREOFONISK LYD, der har sine store fordele, idet det er et meget "elastisk" system. Kopier med "Perspecta lyd" har kun eet enkelt, optisk lydspor og kan køres paa fuldstændig normal vis uden anskaffelse af nyt tonehoved eller andre nyinstallationer. Men saa bliver lydgengivelsen ogsaa kun den sædvanlige.

Vil biografejeren udnytte den "rumlige" virkning (og den er betydelig), maa han anskaffe et særligt apparatur, der kaldes en "integrator", og som minder om og er paa størrelse med et moderne radioapparat. Det sættes i forbindelse med kinoapparatets regulære tonehoved og desuden - gennem tre forstærkerkanaler med tre højttaler-systemer, der anbringes bag lærredet - een midtfor og een til hver side. Optiske "signaler" impulser, der findes paa lydsporets højre side, dirigerer ved hjælp af integratoren lyden til den eller de af højtalerne, fra hvilke lyden i øjeblikket skal komme. Gaar saaledes en mand - talende - fra venstre side af filmbilledet over mod højre, træder først den venstre højttaler i funktion - nærmer han sig midten, sættes venstre højttalers styrkegrad ned og den midterste højttaler "falder ind" -for at svækkes, naar han forlader lærredets midte og nærmer sig højre side, hvor højre-højtaleren nu begynder at gøre sig gældende o.s.v. Det hele sker automatisk - uden indgriben fra operatørens side.

Skulle en af de tre kanaler blive "død" - for eksempel ved at et af elektronerørene brænder ud - kobles lyden øjeblikkelig og automatisk over til midter-højttaleren, saa der ingen afbrydelse sker i lygengivelsen. "Perspecta lyd" er, som før sagt, et meget "elastisk" system. Man kan koble en filmspole, der har "Perspecta lyd" sammen med en ugerevy med normallyd - og i samme øjeblik, som filmstrimlen med "Perspecta lyd" er kørt, og ugerevyen begynder, træder den midterste højttaler i funktion som enegengiver.

De udgifter, der er forbundet med at gøre det muligt for et teater at udnytte "Perspecta lyd" fuldt ud, maa siges at være overkommelige:

Et 30 watt 3-kanal-system for mindre teatre = dollars 1.985
Et 30 watt 3-kanal-system for mellemstore teatre = dollars 3.190

Vi gør dog opmærksom paa, at en masseproduktion vil betyde lavere priser - og at man ikke skal omregne dollars til kroner efter dagskurs, da priserne herhjemme antagelig vil komme til at ligge en del under.

Har teatret i forvejen et godt 1-kanal-system, saa man kun behøver at anskaffe to nye kanal-systemer af samme art, reduceres prisen i forhold dertil. Prisen for en "Integrator ligger mellem 750 og 850 dollars.
 
 

Hvad er fordelene ved I VistaVision?

 
For det første giver Vista Vision i ethvert teater og under hvilke som helst forhold et langt bedre billede, end man er vant til at se paa lærredet - og for det andet er dette system mere alsidigt og med større tilpasningsmuligheder end noget andet system, der er fremme.

Tillader en biografs rumforhold eller økonomi ikke nyinstallationer, vil biografejeren alligevel - uden udgifter af nogen art - ved at køre film, optaget efter Vista Vision-metoden, kunne give sit publikum et langt bedre billede. Ved at ofre et overskueligt beløb paa anskaffelse af det størst mulige lærred, vil en biografejer kunne udnytte andre fordele ved VistaVision-systemet og dermed yderligere stimulere besøget i sit teater.
 
 
Det gamle standardforhold mellem lærredets. bredde og højde er som bekendt 1,33:1. Paramount anbefaler proportionerne 1,85:1. (eksempelvis:  Bredde 5½ meter- højde 3 meter), idet vi mener, at billedets højde i forhold til dets bredde ikke er mindre vigtig, og at netop forholdet 1,85:1 (de samme proportioner, som det store VistaVision-negativ har) giver det bedst afbalancerede billede og det felt, som anstrenger øjnene mindst. Et stort lærred vil selvfølgelig kræve en kraftigere lyskilde og et objektiv med kortere brændvidde. Vil man i store teatre med store lærreder have den bedst mulige gengivelse og derfor køre en "komprimeret" (sammenpresset) kopi, er et anamorfotisk objektiv (et sprede-objektiv, for eksempel Tushinsky objektivet) nødvendigt.

Den biografejer, der ogsaa vil give sit publikum de lydmæssige aktiver, der er forbundet med Vista Vision, kan som tidligere nævnt gøre det for et rimeligt beløb.
 
 

Hvad kommer der af VistaVision film?

 
Den første film, som Paramount har optaget efter Vista Vision-metoden, er den store Irving Berlin-film "WHITE CHRISTMAS" med Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney og Vera Ellen - og alle Paramounts fremtidige film vil blive optaget efter det nye system. Men da Paramount har stillet Vista Vision til raadighed for hele filmihdustrien uden afgifter, licenser eller klausuler af nogen art, vil utvivlsomt mange filmselskaber hele verden over benytte dette nye system.
 
 

SLUTBEMÆRKNINGER

 
Klik på billedet for at se en forstørrelse

Paramount har gennem et aarelangt forskningsarbejde og utallige eksperimenter arbejdet paa at finde frem til en optagelses- og forevisningsteknik, der skulle gøre det muligt for et hvilket som helst biografteater at præsentere filmene paa en langt mere virkningsfuld og virkelighedstro maade end tidligere - og det vil kunne opnaas gennem VistaVision.

Ved den internationale biografejer-kongres i Paris i forrige maaned, gik man ind for et lærred i proportionerne 1,85:1 (netop VistaVision-formatet) som det i alle maader mest formaalstjenlige.

Enhver biografejer herhjemme bør i tide ruste sig til at imødegaa den konkurrence, som fjernsynet utvivlsomt snart vil komme til at betyde, og Paramount er sikker paa, at VistaVision vil vise sig at være et af de bedste vaaben. Paramount vil i den aller nærmeste fremtid afholde demonstrationer med det nye system i alle storbyer hele verden over - i Europa, blandt andet i London og Paris, og lettilgængelige brochurer med detaillerede tekniske oplysninger vil fremkomme. Biografejernes sædvanlige leverandøre af kino-materiel vil saa være i stand til at opgive, hvad supplerende installationer og nyanskaffelser vil koste.

FILMAKTIESELKABET PARAMOUNT
København i Juni 1954.
 
 
 
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 13 maj 2024 18:19:55