biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

3 FALKE BIO
Københavns nyeste og mest moderne biografteater

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Biografbladet, 1958. Renskrevet for biografmuseet.dk af Anders M Olsson, Lund, Sverige. Alle billeder stammer fra August Andersen's samling. Dato: 02.04.2015
3 Falke Bio, som teatret tager sig ud fra gaden. Billedet taget omkring 1967.

23. oktober aabnede Københavns nyeste og mest moderne biograf "3 FALKE BIO" paa Frederiksberg, hvis bevillingshaver er Liberalt Oplysningsforbund med August Andersen som direktør. Blandt det festklædte publikum saas bl.a. Arveprinsesse Caroline Marthilde, Prinsesse Elisabeth, Prins Ingolf, kammerherre Königsfeldt, borgmester Stæhr Johansen, de fhv. ministre Erik Eriksen, Aksel Christensen og Hartling, dr. Christiani o.m.fl. samt naturligvis en lang række filmfolk fra baade København og provinsen.

Aabningen bød paa tre sensationer, det nye teater, præsentationen af det nye filmsystem TODD-AO og endelig filmen, Rodgers og Hammersteins kæmpeoperette "South Pacific".

Vi har først bedt teatrets arkitekt, Ole Hagen, skildre det nye teater og dets tilblivelse:

I december 1952 vedtog Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse at indbyde til en idekonkurrence om udnyttelsen af den grund paa Falkoneralle, der blev ryddet efter nedrivningen af kommunens gamle raadhus og administrationslokaler. Firmaet Christiani & Nielsen's forslag - udarbejdet af arkitekt Ole Hagen - blev foretrukket, og i efteraaret 1955 startedes byggeriet.
 
Læs mere her:

3 Falke Bio, Skandinaviens første Todd-AO Teater

Repertoireoversigt 1958 - 1982

Oplevelser i 3 Falke Bio

Historien om 70mm Film i Danmark

Oliver Todd Interview

Henrik Westergaard Christensen - Mit Liv i 3 Falke Bio

Ejner Knudsen så "South Pacific" mere end 100 gange

Internet link:


 
3 Falke Bio, som foyeren tager sig ud festklædt til 70MM premieren på "Borte Med Blæsten". Billedet taget omkring 1967.

Forslagets ide gik ud paa at opføre et 17 etagers højhus med hotel, restaurationer og selskabslokaler, en hal brugbar til teater, kongresser og udstillinger m.m. samt en biograf med 1000 pladser. Omkring denne kerne og i lavere fløje mod Falkoneralle, Howitzvej og Sylowsalle blev projekteret arealer til butikker, kontorer og klinikker m.m.

I efteraaret 1957 toges hele fløjen mod Sylowsalle i brug til handelsskole, og udlejningen af fløjene mod Falkoneralle og Howitzvej paabegyndtes.

I foraaret 1958 aabnedes "Hotel 3 Falke", og den 23. oktober havde "3 Falke Bio" gallapremiere.

Biografen har - som hotellet og hallen - indgang fra den store aabne gaard mod Falkoneralle, hvor billetkontor og indgangsdøre er placeret under et meget stort baldakin-areal.
 
 
Fuldstændigt udsolgt lørdag den 25. august 1962 i jubilæumsugen i anledning af, at "South Pacific" startede på 167. uge - 4. år


Vestibule og foyer er projekteret temmeligt store af hensyn til brug i mellemakt ved de store film. I foyeren er af samme grund indrettet bar'er til drinks og kaffe.

Fra foyeren fører 2 brede trapper til højre og venstre side af salen, hvis gulv er beliggende i 1. sals højde.

Salen rummer som før nævnt 1000 pladser fordelt med 400 paa "Gulv" og 600 paa "Terrasse" (Stolene er leveret af Odense Stole- og Møbelfabrik). Ved rummets udformning er taget videst mulige hensyn til de nyeste forevisningssystemer bl.a. Todd-AO og Cinemiracle. Resultatet er blevet et - i forhold til tilskuerantallet - kort og bredt rum. Lærredet, hvis dimensioner er 8 X 17,6 m, fylder praktisk talt hele den ene endevæg fra side til side og fra gulv til loft.

Ved at udelade proscenium, draperier o.l., der før var nødvendige for at afgrænse det lille normalbillede, har arkitekten i dette rum udformet billedvæggen som et kæmpestort vindue ud til handlingen. Det er derved lykkedes yderligere at understrege den "nærværenhedsfølelse", der er en af de værdifuldeste effekter ved de ny systemer, og som med Todd-AO systemet er muliggjort ved billedets fantastiske dybdeskarphed og detailrigdom samt ved den stereofoniske lydgengivelse fra 5 højttalere bag lærredet og et antal effekthøjttalere anbragt rundt omkring i salen.
 
 
Kaj Larsen, August Andersen og Knud Nielsen puster ud under premieren på "Det Beskidte Dusin" 20. november 1967

Det skarpe billede har bevirket, at de forreste pladser er væsentlig bedre, end de ville være blevet ved noget andet forevisningssystem - trods det kæmpemæssige lærred.

Efter ønske fra bevillingshaveren er der i rummet mellem lærredet og den forreste tilskuerrække indrettet en temmelig stor scene. Formaalet med dette er lejlighedsvis at kunne leje salen ud til foredrag, demonstration o.l., hvorfor der ved begge sider af scenen er indrettet rum til rekvisitter og omklædning.

I operatørrummet er opstillet 2 store Philips Universal maskiner, der muliggør kørsel med saavel 35mm som Todd-AO systemets 70mm brede filmstrimmel. Optiken er udskiftelig til normalbillede, Widescreen, Cinemascope samt endelig til Todd-AO. Operatørrummet er iøvrigt indrettet, saa det kan rumme de 3 maskiner og det apparatur iøvrigt, der er nødvendigt til forevisning efter Cinemiracle systemet.

3 FALKE BIO har æren af at være det første teater i Skandinavien, der præsenterer TODD-AO systemet, efter hvilket helaftensfilmen "South Pacific", der tillige er i Technicolor, er optaget. I USA og Canada har godt 60 biografer faaet installeret TODD-AO og i oversøiske lande henved 50 biografer foreløbig.
 
 

I det følgende redegøres for det nye system.

 
August Andersen demonstrerer 70mm film og DP70 kinomaskiner for Hr Ejner Knudsen, der så "South Pacific" mere end nogen anden.

Siden tonefilmens indførelse for ca. 30 aar siden, har biografteatrene verden over, saavel til sort/hvid film som til farvefilm benyttet den kendte 35mm kinofilm, paa hvilken der var optaget billeder med formatet 1:1,37 tilligemed et ca. 2,5 mm bredt optisk tonespor.

For at imødekomme kravene om nye billedformater og en bedre udnyttelse af filmmaterialets ydeevne, opstod der i 50'erne flere nye og forbedrede filmsystemer. F.eks. udviklede og lancerede 20th Century Fox systemet CINEMASCOPE.

Ved hjælp af en anamorfotisk cameralinse, der dækker en større billedvinkel end normalt, optages der til dette system et billede, der af linsen sammentrykkes i vandret retning, saaledes at det kan rummes indenfor den normale 35mm film.

Naar CinemaScopebilledet skal gengives sørger en linse med de modsatte egenskaber for at ophæve sammentrykningen, saaledes at billedet paa lærredet faar et format af 1:2,55, naar det drejer sig om film med 4-sporet magnettonelyd, og et format af 1:2,35, naar filmen vises med optisk lyd.

Skal man opnaa yderligere og mærkbare forbedringer, navnlig med hensyn til billedets detailrigdom og finkornethed, maa der anvendes en større film, der kan rumme et større billede og saaledes give større tekniske muligheder, end 35mm film er i stand til.
 
 
De fire programpiger efter premieren på "Tornerose". Ulla, Birte, Vibeke og Conny. 29. marts 1960

TODD-AO systemet, der er opstaaet gennem et samarbejde mellem amerikaneren Michael Todd og American Optical Company, bryder fuldstændigt med de filmdimensioner, der har været gældende i mere end en menneskealder. Filmens bredde er forøget til 70mm, hvilket er det dobbelte af normalfilmens, og samtidig er filmhastigheden forøget med 25 %. Herved gøres det muligt at optage et billede, hvis areal er 3,5 gange saa stort som normalfilmens. Samtidig er der paa filmen plads til 6 magnetiske tonespor, hvorved der opnaaes en bemærkelsesværdig forbedring af tonekvaliteten og en forhøjet stereofonisk virkning.

TODD-AO systemet bygger ikke paa anvendelsen af anamorfotiske linser, men opnaar sit format 1:2,2 ved direkte optagelse paa filmen, og kopierne fremstilles som kontaktkopier.

Paa grund af sit større format er billedet overordentligt skarpt og detailrigt, og selv de fineste nuancer er til stede. Takket være sin finkornethed kan billedet taale at projiceres op til meget store størrelser uden at kornindholdet bemærkes. Gennem dette system er opnaaet, at filmen kan optages ved hjælp af eet camera, og billedet gengives ved hjælp af een maskine, selv op til de største billedstørrelser. Der findes ingen sammensætning af delbilleder sted.
 
 
For at skabe illusion af rum og plastisk virkning anvendes et stærkt krummet lærred med en speciel lysspredende overflade. Lærredets dimensioner er i 3 Falke Bio 8 X 17,6 m og krumningens dybde 2,7 m. Man tilsigter paa denne maade at skabe en større nærværenhedsfølelse hos publikum og at opnaa det, som amerikanerne kalder "audience participation".

Lyden gengives ved hjælp af 5 af hinanden uafhængige højttalersystemer anbragte bag lærredet, medens det 6. tonespor er et effektspor, der virker i forbindelse med et antal højttalere fordelte rundt i salen.

Til lydgengivelsen kræves der saaledes et anlæg med 6 selvstændige forstærker- og højttalersystemer, der sammen med filmens forbedrede magnetiske tonespor og den større filmhastighed giver en stærkt forbedret tonekvalitet.

Cameralinsen, der benyttes til optagelse af TODD-AO filmene, er en speciel weitvinkel linse med en billedvinkel paa 128°. Den er udviklet af American Optical Company.

TODD-AO kinomaskinen er en universalmaskine, der er i stand til at fremføre alle eksisterende filmsystemer op til 70mm. Maskinen er udviklet og konstrueret af Philips fabrikkerne i Holland. Toneanlægget er konstrueret og fabrikeret af Bang & Olufsen A/S, Struer, der har leveret de tekniske anlæg.

Til projektion af saa store billeder - 140 m² og opefter - med tilstrækkelig lysstyrke, maa der anvendes kraftige buelamper og stor strømstyrke. Medens hovedparten af normale film projiceres med strømstyrker paa 40-60 ampere, maa der til fremførelse af TODD-AO film anvendes 100 ampere eller mere.

TODD-AO systemet har paa grund af sine kvalitetsmæssige fordele opnaaet en ret betydelig udbredelse, i særdeleshed i USA, men ogsaa i England, Tyskland, Italien, Japan m.fl. er der indrettet TODD-AO teatre.

Flere af de store amerikanske filmselskaber har allerede bekendtgjort, at man vil optage en del af de kommende film efter TODD-AO systemet, bl.a. de 2 store film "Porgy and Bess" og "Ben Hur". Indenfor filmkredse regnes der med, at der i løbet af 1-1½ aar er 12-15 film optaget efter TODD-AO systemet paa markedet.
 
 

Om aftenens film kan følgende berettes:

 
Overkontrollør Edskov og dir. August Andersen sætter telegram fra Mitzy Gaynor op 24. april 1959.

NY325/COM22 NEW YORK 17 22 629P
LT TRE FALKE BIO FALKONERCENTRET COPENHAGEN

"BEST WISHES CONGRATULATIONS ON SIX MONTHS ANNIVERSARY OPENING SOUTH PACIFIC COPENHAGEN. MITZY GAYNOR"

"South Pacific"
er den af Rodgers og Hammerstein's musicals, som har opnaaet størst succes paa Broadway. Stykket aabnede i april 1949 paa Majestic Theatre i New York og blev først taget af plakaten i maj 1953, hvorefter det opførtes paa Broadway Theatre i 8 maaneder. Efter 1925 opførelser i New York gik forestillingen paa tourné i 40 amerikanske stater og spilledes 4000 gange. Man regner med, at omtrent halvdelen af Amerikas befolkning har set denne musical, som blev hædret med en række fornemme udmærkelser, bl.a. Pulitzerprisen og New York-teaterkritikernes pris, og stykket fik endvidere prisen for bedste "musical production". Et konsortium blev dannet for at lave en filmversion i TODD-AO, og produktionsleder blev Buddy Adler, der er produktionschef for 20th Century-Fox.
 
 
Mitzi Gaynor synger den verdensberømte "I'm gonna wash that man rigth outa my hair" i "South Pacific".

Joshua Logan, der havde sat stykket i scene paa Broadway, blev filmens instruktør, og den musikalske ledelse blev lagt i hænderne paa Alfred Newman og Ken Darby, "Oscar"-pristagerne for musikindspilningen til Rodgers og Hammerstein-filmen "Kongen og Jeg". Den ansete fotograf Leon Shamroy stod bag kameraet og udviklede til denne TODD-AO film en speciel teknik med farvefiltre for at skabe særlige virkninger i bestemte scener, hvor man ønskede, farverne skulle understrege stemningen. - Indspilningen varede 9 uger, hvoraf 50 dage tilbragtes paa den idylliske ø Kauai i Hawaiiøgruppen i det sydlige Stillehav. Her optog man ikke mindre end 60.000 meter TODD-AO film, herunder optagelser af det hidtil største kontingent amerikanske flaadestyrker, der har medvirket i en spillefilm. Derefter tog man til Fox-studierne i Hollywood, hvor optagelserne varede 31 dage. Filmen havde premiere den 19. marts 1958 paa Criterion Teatret i New York.

Kun syv maaneder senere kunne den præsenteres i København.
 
 
   
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:17:05