biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Demonstration af Widescreen paa Fanø
Mandag den 10. August KI. 18.00 præcis.

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Universal Film A/S, 05.08.1953 Dato: 23.05.2010
Illustration af princippet for Widescreen.

5. August 1953

Universal Film A/S
KØBENHAVN K. (COPENHAGEN)
NYGADE 3

Telefon Central 13760
POSTGIRO 46689
Telegramadresse: UNFILMAN

KEJ/GB.

UDLEJNING af Universal International Film

Demonstration af Widescreen paa Fanø Mandag den 10. August Kl. 18.00 præcis.

Udviklingen gaar videre - 3-D Filmen har allerede i nogen Tid raset over Landet, og det næste Trin i Udviklingen - Wide-screen - præsenteres nu af

DANSK KINEMATOGRAF FABRIK A/S
NORDISK FILMLÆRRED
UNIVERSAL FILM A/S

der sammen bringer en Forevisning af UNIVERSAL's Farvefilm

»T O R D E N-B U G T E N«

der forevises efter Widescreen-Metoden - det store, buede Lærred - som giver en overraskende Panoramaeffekt.
 
Læs mere her:

Biografen på Kurhotellet

Biografer på biografmuseet.dk

Biografer Oversigt

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Stoleplaner - Galle & Jessen's Oversigt over Københavnske biografer i 1950erne

Biografpremierer 1911 - 2020

Film- og Kinoteknik

7OMM Film og De Store Formater

Todd-AO, - det sensationelle filmsystem

Mine damer og herrer, "Dette er Cinerama"!

"Windjammer" i Cinemiracle

CinemaScope | VistaVision

Super Technirama 70 | Panacolor
Dimension 150
| Sensurround

High-Impact biografdesign
 
Widescreen invitation. Klik for at se forstørrelse

»TORDEN-BUGTEN« er en Farvefilm, optaget paa ganske normal Maade, men ved Foreføringen har man taget Hensyn til den særlige Effekt, der kan opnaas ved Widescreen-GengiveIsen. Filmen kan saaledes udmærket vises paa det almindelige Standard-lærred i Størrelsesforholdet 1:1,33 (3:4) samt desuden paa Widescreen, 1:1,85.

Widescreen-Gengivelsen giver ikke nogen egentlig plastisk Virkning, men kraftig og overraskende Panoramaeffekt. Vi er ikke i Tvivl om, at den Biografgænger, der ser Billedgengivelsen efter Widescreen-Metoden, vil have Indtryk af at faa mere for Pengene, end ved den almindelige Billedgengivelse.

UNIVERSAL FILM A/S har nu i Samarbejde med ovenstaaende Firmaer arrangeret en Særforestilling for Biografejerne under Biografkongressen paa Fanø den 10.-12. August d. A., idet der i Kurhotellets Kongressal af NORDISK FILMLÆRRED vil blive opsat et Widescreen-Lærred samt af DANSK KINEMATOGRAF FABRIK A/S en Foreførings-Maskine af nyeste Fabrikat - Bauer B-12. Til denne Foreføring er der selvfølgelig indhentet Tilladelse fra Foreningens Formand, Hr. Direktør A. Klinke, Nakskov.

Her vil UNIVERSAL da kunne forevise den fantastiske Farvefilm »TORDEN-BUGTEN« (Thunder Bay) med JAMES STEWART i Hovedrollen sammen med JOANNE DRU og DAN DURYEA i ANTHONY MANN's instruktion.

Desværre har vi ikke kunnet naa at tekste denne nye James Stewart-Sukces, men vi er overbevist om, at De alligevel vil finde det en stor Oplevelse at overvære denne Første-Forevisning paa Widescreen i Skandinavien.
 
 
Widescreen invitation. Klik for at se forstørrelse

Foreføringen finder Sted Mandag den 10. August Kl. 18 i Kurhotellets Kongressal, og griber saaledes ikke ind ide øvrige Arrangementer, Biografteater-Foreningen af Provinsen har foretaget.

Det skulde glæde os særdeles, om De i egen Interesse kunde overvære denne Ur-Premiere paa Wide-screen, der baade for Filmen som for den nye Udvikling vil markere en Milepæl i dansk Kinotekniks Historie.

Til Deres Orientering skal vi oplyse:

Det specielle Lærred kan indrettes i Størrelsen efter hvert enkelt Teaters Pladsforhold. Lærredets Krumnings-Radius udregnes ligeledes efter Teatrets Størrelsesforhold. Paa dette Lærred kan forevises: »flade« Film - 3-D Film - Widescreen - samt alle andre kendte nye Billedformater.

Filmen køres paa enhver normal Kinomaskine af god Kvalitet. I Maskinen maa i dette Tilfælde indsættes et Billedvindue i Forholdet 1:1,85, ligesom der maa anvendes et Objektiv i kort Brændvidde, passende til Lærredets Størrelse.

Maskinens Lyskilde (Spejlbuelampen) maa være rigelig kraftig, saaledes at der er tilstrækkeligt Lys til det betydeligt større Lærred.

Firmaerne NORDISK FILMLÆRRED og DANSK KINEMATOGRAF FABRIK A/S staar naturligvis til Raadighed, skulde De ønske yderligere Qplysninger af speciel Art om de nye Forevisningsmetoder, og Repræsentanter for begge Firmaer vil være til Stede under og efter Forevisningen.

Med venlig Hilsen og paa Gensyn!

UNIVERSAL FILM A/S
K. E. Jørgensen.
 
 
   
 
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:16:20