biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Velkommen i Bio
Bio Næstved's åbning i 50erne

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Samtidig brochure for det nye Bio. Leveret af: Jan Knudsen, Operatør Næstved Bio 1971 - 1992. Nu forpagter af Haslev BioDato: 04.04.2013
Læs mere her:

Erindring fra Bio Næstved i 70erne

Bio, Haslev

Tom brænder for det analoge filmudstyr

Nyt biograf-museum i byen

Bio 1-5, Næstved

Bio, Næstved

Internet link:


Bio 1-2-3-4-5, Næstved

 
 
Især i Tiden efter den store og for Byen saa overmaade betydningsfulde Landsudstilling i 1935 har Næstved udfoldet et Initiativ, der tør siges langt at overgaa de fleste andre Provinsbyers Indsats. Een Ting har man imidlertid manglet — et virkelig moderne, tidssvarende Filmsteater af en til Byens Udvikling svarende Størrelse.

Grunden hertil var ikke, at Vovemodet og Lysten manglede. Det var udelukkende de hæmmende Byggerestriktioner, der kom i Vejen. Men alt faar jo en Ende, og selv om det ikke har været uden Vanskeligheder, har Næstved nu knapt 1 Aar efter, at de første Mure faldt fra de gamle Huse i Ny Østergade — indviet en ny, elegant "Biograf" af et Format, man ikke møder mange Steder i Provinsen — hermed er der atter føjet en Sten til det moderne Næstved.

Læs de kommende Sider om den nye Bio". . .
 
 
"Alle Veje fører til Bio" — er allerede blevet et Slagord i Naestved. Og ikke uden Grund. For "Bio" ligger i Byens "Hjerte" vis a vis St. Mortens Kirke. Den magtfulde og stilrene Facade liver op i det gamle Bybillede, og om Aftenen straaler det imponerende Neonlys som et festligt lokkende Vartegn.

 
 
Læg Maerke til det smukke gulv i Foyeren. Arkitekten bar valgt et CODAN-Gummigulv, fordi han ved, at i en Biograffoyer, som daglig passeres af rundt regnet 1000 Mennesker, skal gulvet være uhyre slidstærkt og let at holde rent.
 
 
 
Direkter A. Børner har sat sig som Maal at skabe et Biografteater, som i enhver Henseende opfylder de Krav, der i vor moderne Tid kan stilles til et virkeligt Mønsterteater ogsaa i Henseende til Tone og Lyd.

Det enestaaende Tone- og Taleanlæg, Bio har anskaffet, er ganske som tilsvarende Anlæg, installeret bl.a. i den engelske Tronfølgers, Prinsesse Elisabeth's Hjem, Clarence House i London, og ombord paa Kæmpeoceandamperen "Queen Mary" samt i førende Biografteatre i Udlandet. Herhjemme er Anlægget installeret i en Række af Landets toneangivende Biograftealre med Danmarks største Teater Palads Teatret, København, i Spidsen.

 
 
Ondag den 4. December 1906 blev Næstveds første Bio — eller, som det dengang hed, Billedteater, aabnet for Publikum, og det var en mærkbar Begivenhed for en relativ lille By. Som det fremgaar af hosstaaende Annonce, var der et Utal af Forestillinger, der kunde overværes formedels 25 øre for Voksne og 15 øre for Børn. Spilletiden varede ½ Time, og Programme! var saare afvekslende! Der var 150 Pladser i det lille Teater, der havde til Huse i den Ejendom paa Jernbanegade, hvor Sommer Petersen nu residerer.

 
 
Der var — især hos ældre — lidt Ængstelse i Begyndelsen over dette nymodens Halløj, hvilket vistnok mest skyldtes, at en Gasmotor i Kælderen lavede et saa infernalsk Spektakel, at man hvert øjeblik ventede en Eksplosion!

Dagen før den officielle Aabning var der "Forpremiere" for en indbudt Kreds, og Pressen medgiver i sin Anmeldelse de bedste ønsker og Forhaabninger for de Mænd, der har startet dette Initiativ. D'Herrer var Bankdirektør Carl Christensen, Boghandler Minding (Børners Forgænger) og Urmager Jost i Torvestræde. Pressen noterer, at Bio's Ejere — som en flot Gestus — lader Publikum underholde med Klaverledsagelse til Billedfremvisningen.

Den ommeldte Gasmotor maa have spillet en vigtig Rolle, for allerede et Par Dage efter Teatrets Aabning maatte man ligge stille i 2 X 24 Timer paa Grund af Brud paa Gasmotoren. I 1911 flyttede Bio til de Lokaler længere "nede" paa Jernbanevej, hvor man siden har vist Film, indtil det nye "Bio" nu er taget i Brug.

 
 
 
Ingen, der første Gang træder ind I "Bio"s store smukke Salf kan frasige sig en Følelse af Betagelse. Det imponerende Lokale, der rummer over 500 polstrede Lænestole, er en Triumf for Næstved By, for Bygherre og Bygmester og et storslaaet Eksempel paa inspireret Arkitektur og fint og gedigent Haandværk. Alt aander Luksus og Kvalitet — lige fra de pragtfulde Siddepladser — til den enestaaende Akustik og det eminente Toneanlaeg.

Som en lille Ekstrafinesse er der indlagt Telefon I Logen, beregnet for Læger, Jordemødre o. lign., og traadløst Høreanlæg for tunghøre.
 
 
 
 
 
 
 
  
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:17:01