biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Danmark 1904-2020
København 1904-2020
Premiere 1911-2020

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM I DANMARK
Historie | Maskiner
Aktuelt i 70mm
Biografer | Film

7OMM FILM I:
Todd-AO
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Blæst op til 70mm
IMAX Dome
Special Venue

NYHEDER

• 2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Film- og Kinoteknik
Filmformater
Sensurround
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com

 

Genåbning af Stege Biografen, 1941

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Arkivmateriale fra Alice Bonhof Dato: 14.07.2020
Efter i godt 28 Aar af sin omtrent 35-aarige Eksistens at have opereret i de samme Lokaliteter gaar Stege Biografteater nu ind i en ny Epoke, idet Teatret har undergaaet en gennemgribende Ombygning og Udvidelse, som i dette Tilfælde betyder et virkeligt Spring fremad i Komfort og Teknik.

Gå til folder Genåbning af Stege Biografen 1941

Allerede i 1938 tog Indehaveren, nu afdøde Cigarhandler M. P. Madsen, Initiativet til Projekteringen af en Ombygning, der længe havde været hans Ønskedrøm, men han naaede desværre ikke at se Projektet gennemført, og ved hans Død stilledes Ombygningsplanerne i Bero. Efter at M. P. Madsens Søn, Børge Madsen, fik overdraget Bevillingen, optoges Planerne igen, men Krigsudbruddet foraarsagede en ny Udsættelse indtil Nytaar 1941, da der af Arkitekt Sven Jensen, Stege, udarbejdedes et nyt Projekt med tilbørlig Hensyntagen til Materialesituationen.

Og nu staar Teatret, efter 3 Maaneders Arbejde, færdigt og er i sin ny Skikkelse bogstavelig talt ikke til at kende igen. Gennem et stort Glasdørparti kommer man ind i Forstuen, der er udvidet til det dobbelte Nytteareal. Her findes Billetkiosken, hvor der nu finder almindeligt Billetsalg sted til Afløsning af det forældede Tælleapparatsystem. Gulvet i Forstuen er Faxemarmor som »flettede Fliser«, der giver en ualmindelig smuk Virkning. For de ventende er der en magelig Hjørnesofa, betrukket med rødt, imiteret Læder.

Fra Forstuen fører to lave Trin op til Salen, hvor Gulvet nu har faaet et kraftigt Fald, der aftager mod den nederste Udgangsdør, og derfra atter stiger mod Prosceniet. Dette giver overalt i Salen en Selinie-forskydning paa 12 cm, hvilket er en overordentlig Forbedring fra den gamle Sal. Midtergangen og Tværgangen er belagt med Løbere. Væggene i Salen er holdt i en lys, kalkgul Farve, der ved Loftet gaar over i hvidt. I den bagerste Del af Salen er Loftet belyst indirekte og Væggene af Lampetter, medens Belysningen nærmest Prosceniet er holdt i lyseblaat med en noget mørkere blaa Loftbaldakin. Fortæppet, der er belyst fra neden, er rødt, alle Tiders Farve Nummer eet!

Der er nu 253 nummererede 1. og 2. Pladser samt 31 Børnepladser - i Stedet for de tidligere 193 Pladser. De magelige Stole er betrukket med rødt, imiteret Læder paa Sæde og rødt Velour paa Ryg.

Opvarmningen besørges af et kombineret Varme- og Ventilationsanlæg med Indblæsning under Stolene og Udsugning ved Loft. Anlægget er forsynet med Luftfilter som renser Returluft. Om Sommeren vil Anlægget kunne ventilere Salen hurtigt og effektivt uden mærkbar Træk.

Operatørrummet med Omformerrum, Trappe, Altan m. v. er istandsat og ændret efter Nutidens Krav, ligesom hele den elektriske Installation er lagt om. Der findes 2 A. E. G. Fremførelsesapparater af nyeste Type samt Kontroller for Ventilationsanlægget og Tæppespillet. Og endelig skal nævnes, at Udgangsforholdene er forbedret betydeligt, saaledes at det altsaa fra A til Z er gjort alt, hvad der er muligt, for Publikums Velbefindende og Sikkerhed.

Stege kan saaledes nu glæde sig over et Biografteater, der paa en smuk Maade repræsenterer Byen overfor Oplandet og de mange Turister, der Aaret igennem besøger den.

Bygherre er Fru Valborg Madsen med Direktør Børge Madsen som fungerende Bygherre. Projektering og Arbejdsledelse, Arkitekt Sven Jensen. Aku-stisk Regulering A. E. G. Følgende lokale Entreprenører har medvirket ved Ombygningen: Murerarbejdet: E. Frederiksen, Tømrerarbejdet: Johan Jensen, Snedkerarbejdet: S. Chr. Hansen, Glarmesterarbejdet: Johansen & Danielsen, Blikkenslagerarbejdet: Vand og Sanitet samt Smedearbejdet: G. Post, Elektrisk Installation: A. J. Balle, der ogsaa har leveret Omformeranlægget, Malerarbejdet: E. Svendsen.

Øvrige Leverancer og Leverandører: Det kombinerede Varme- og Ventilationsanlæg er udført af K. Thomsen & Co., København og leveret og opstillet af Skærbæk & Co., Stege. Biografstolene og: Sofaer: Fritz Hansen's Eftfl., København, »Sonora«- Lærred: A. E. G., Montering af Lærred samt Levering og Montering af Fortæppe: Dekoratør Chr. Jørgensen, København, Fremførelsesapparater : A. E. G.. og Tonealægget: »Klangfilm«.
 
Læs mere her:

• Folder Genåbning af Stege Biografen 1941


Mit liv med biograferne i Stege og Vordingborg

Biograf i Stege: Glimt af biografens historie igennem 100 år

Biografen Stege - Biografmuseet

Biografmuseet.dk's liste over alle biografer i Danmark

Biografer i København og på Frederiksberg

Biografer på biografmuseet.dk

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Film- og Kinoteknik

Hvad CinemaScope Byder på

Stumfilm, Tonefilm og nye Systemer
 
   
Gå: tilbage - op
Opdateret lørdag, 18 december 2021 14:05:57