biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Sandheden om billedstørrelser og lærreder

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Bofa, September 1953 Dato: 11.12.2010
De fleste biografejere kender sikkert allerede nedenstående opstillinger, men for at oplyse alle om de rigtige billedstørrelser og lærreder og for at modvirke vildledende oplysninger, som er opstået i alle dele af verdenen, henledes Deres opmærksomhed på nedenstående tegninger og på følgende forkalringer:

For at vise hovedfejlen i ovenstående tegning behøver man kun at tilføje det nuværende normale billede til den pågældende tegning, hvorved den kommer til at se således ud:
Læs mere her:

Kort om CinemaScope

Internet link:


 
Eftersom alle billedstørrelser i ovenstående tegninger er anført med samme bredde, er det åbenbart, at det nuværende billede - naar spørgsmaalet fremstilles paa denne maade - bliver det største af dem alle, og dette er som bekendet ikke tilfældet. Ellers havde man ikke ofret millionbeløb og en kollosal masse tid for at opnå fremskridt og forbedring.

En anden og formentlig rigtigere maade at sammenligne paa vises på følgende tegning, hvor højden af billedet er ens for alle.
 
 

Begrænsede faktorer vedrørende lærredsstørrelser

 
Lettest overskuelige opstilling over de rigtige størrelsesforhold.

Eftersom flertallet af de større biografer i verden har balkon, og eftersom der findes officielle bestemmelser og praktiske regler, som angiver afstanden mellem lærred og de første stolerækker paa grundlag af billedhøjden, er det aabenbart, at det er sigtelinierne fra de sidste pladser paa gulvet, under hensyntagen til balkonens begrænsede indflydelse og ovennævnte restriktioner i forbindelse med placeringen af stolene, som bestemmer højden paa billedet, og som følge heraf paa det lærred, som biografejeren ønsker at installere.

Undersøgelser, der fornylig er foretaget i denne forbindelse, viser, at faa - om i det hele taget nogen - biografer har normale filmbilleder, som er mere end 20 fod høje, og yderligere undersøgelser har klargjort, at med undtagelse af en forholdsvis lille procent af tilfældene er den maksimale højde begrænset til 23 à 24 fod.

Der findes faktisk ogsaa i alle biografer grænser for det projicerbare billedes bredde, givet af bygningsarrangementet i prosceniet, dersom et saadant findes, af lokalets hele bredde eller af eventuelle udgange ved siden af det nuværende lærred; disse breddebegrænsede faktorer kan give en hel del problemer, men biografejerne har anstrengt sig over al maade for at overvinde dem.

Imidlertid ser man i disse verdensomfattende diskussioner om lærredstørrelser ofte bort fra, at CinemaScope er et helt og færdigt billede, ikke et nedskaaret standard film-billede, og at dette billedomraade ved indspilningen er dobbelt saa stort som nogen anden metodes, og at omvendt - dersom samme omraade bliver fotograferet med CinemaScope, bliver figurerne betydeligt større og bedre. Dimensionerne kan derfor aldrig blive hovedsagen i et billede, produceret paa denne maade, selvom den virkelige størrelse spiller en vigtig rolle.
 
 

Andre bredfilmsmetoder

 
For at udnytte den nuværende efterspørgsel efter brede billeder, som oprindelig skabtes ved indførelsen af CinemaScope, og yderligere som et middel til at forstærke interessen for de nuværende sædvanlige film, har mange producenter anvendt et billedvindue, hvis vertikale dimensioner er formindsket, og som man med en projektionslinse med kort brændvidde giver billeder med forskellig bredde-højde-forhold paa 1,66:1, 1,75:1 og 1,85:1, 2,66:1, som det fremgaar af foranstaaende tegninger. Billeder, som produceres i henhold til disse metoder, er kun forstørrede standard-billeder, hvor øvre og nedre dele er bortskaaret, og er hverken indspillet med de angivne bredde-højde-forhold eller forsynet med stereofonisk lyd.

Eftersom skuespillernes hoveder i nogle af disse film, saaledes som de nu vises, ofte fremkommer paa billedrammen, kan der ikke tillades nogen margin for sigtelinien opefter, hvorimod sagen ligger anderledes for billeder, produceret efter CinemaScope-systemet, hvorfor en vis tabsmargin ved billedets overkant kan tillades for de bageste pladser paa gulvet.

Medens disse saakaldte brede billeder ikke giver større synsvidde end sædvanlige billeder og mister større eller mindre dele af billedhøjden, saa fordobles synsfeltet ved CinemaScope-systemet i forhold til sædvanlige filmbilleder samtidig med, at hele højden bibeholdes.
 
 

Mirakel-spejllærredet. (Miracle Mirror Screen)

 
Som enhver biografejer ved, er omkostninger til buelampers drift (vedligeholdelse, kul og elektricitet) samt afskrivninger noget, man maa regne med i enhver biograf, og der er derfor grund til med en vis misfornøjelse at betragte eventuelle forøgelser af disse udgifter for at fordoble bredden og dermed ydeevnen af det forhaandenværende lærred. Efter flere aars forskning og et anseligt beløb, anvendt til eksperimenter og fabrikation, er der nu skabt et lærred, mirakel-spejllærredet (MiracleMirror Screen), som ved sin installation ikke alene holder disse omkostninger nede paa næsten samme niveau, men som endog faktisk gengiver mere lys til publikum, og hvad der er vigtigere: gengiver det med langt bedre fordeling, skarphed og tilbagekastning.

Dette resultat opnaas ved en meget speciel belægnings og prægningsmetode, som fordrer mange produktionsskridt ved tilvirkninger samt et omhyggeligt udvalg af materialer, hvilket naturligvis altsammen forøger omkostningerne betydeligt.

Disse belægnings- og prægningsmetoder er kun en lille del af de grundlæggende forhold, som bidrager til mirakel-spejllærredets ydeevne, der bestaar itusindvis af smaa omhyggeligt opbyggede og placerede separate gengivende omraader, der vil kunne sammenlignes med smaa forhøjede spejle. Hver eneste af disse smaa enheder gengiver lys med en omhyggelig fordeling, forudbestemt af størrelse, form og placering af hver gravering, og som kontrolleres af den omhyggelige og indviklede gravering af prægningscylindrene-

Den ydeevne, som fremkommer paa denne maade, kan derfor ikke sammenlignes med de sædvanlige ydeevner af lærreder, som opnaas ved sprøjtning, paalægning, dypning eller nogen af de mange andre enkle og meget mindre kostbare metoder, som nu er i brug. Det er derfor ikke mærkeligt, at det arbejde og de omkostninger, som fremstillingen af et saadant lærred har medført, samtidig belønnedes med et resultat, som er lige udmærket for alle former for projektion, hvadenten det er CinemaScope, 3-dimensionelle film, almindelige film eller storbilledstelevision. Disse lærreder vil derfor vise sig at være selv det bedste universallærred langt overlegne indenfor ethvert af de nævnte omraader. Mirakel-spejlærredet kan købes i alle størrelser, i højder op til 35 fod (10,67 meter) og i en hvilken som helst bredde.
 
 
   
 
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:16:42