biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Kosmorama, Skive (1906)

Tilbage til forsiden
Skrevet af: JG, biografmuseet.dkDato: 19.03.2024
Kosmorama på Østertorv (public domain)

Kosmorama, Skive (1906)
Østertorv 20 (i dag Søndre Boulevard)

Åbnet 16. oktober 1906
Lukket 1. juni 1909

Ej heller i Skive er man naturligvis helt ubekendt med levende billeder, da Kosmorama i oktober 1906 står til at åbne i en nyindrettet sal på den sydlige del af Østertorv. Alene de foregående to år har der været vist film i den store festsal på det nye Hotel Phønix og særligt Skive Teater i Frederiksgade har ivrigt været benyttet af forskellige omrejsende selskaber, senest her i september ved det flittige Elektro Biograf-Teater. Begge lægger senere sal til fast biografdrift for en periode. Flere gange er åbningen af Kosmorama blevet udskudt, idet direktøren ikke har kunnet etablere den nødvendige forbindelse til elektricitetsværket. Fire dage forsinket lykkes det at åbne til et fornøjeligt program, der ganske pudsigt som første titel proklamerer, at ”Efter torden og lynild kommer solskin” fulgt af ”Præstens højsind”, ”Kapsejllads mellem motorbaade” og ”Fremtidens kvinde” i komisk snit samt ”En rejse gennem planeterne”, der udover ligeledes at være humoristisk tilmed er koloreret.

Malet er også historien om, at det skulle være Constantin Philipsen – manden bag landets første Kosmorama i hovedstaden – der også står bag det nye foretagende her i Skive. Det har man også forsøgt at bilde folk ind i Fredericia, men hverken her eller der har det noget på sig. Direktørens navn er Emil Andersen og har nogen berømthed fra København haft en finger med i spillet, er det nærmere konkurrenten Ole Olsen, grundlæggeren af Nordisk Films Kompagni, fra Biografteatret sammesteds, der havde anbefalet Andersen at søge bevilling, hvor der endnu ikke fandtes biograf og i Skive var der gevinst. Andersen blev født i Hammel i 1870 og var gået i sin fars fodspor først som smed ved et grevskab, efterfølgende arbejdet som gendarm og siden beskæftiget på centralværkstedet ved statsbanerne i Aarhus. Siden sælger han cigarer og netop denne erhvervsudøvelse lader disse år i Jylland til ofte at medføre en euforisk begejstring for også at have med biografer at gøre. Dem var der efterhånden et par stykker af i den jyske hovedstad også her et Kosmorama den første og ganske rigtigt Philipsens til en start. Da man dengang købte og solgte film biograferne imellem, erhvervede Andersen sig således en håndfuld franske titler netop herfra og skaffede sig tillige en fremviser for dernæst at lege selvbestaltet rejsebiografdirektør. Det er på en rejse til København for at udvide sit filmsortiment, hr. Olsen gør ham opmærksom på, man faktisk skal have tilladelse.
 
Læs mere her:

Biografer på biografmuseet.dk

Biografer Oversigt

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Stoleplaner - Galle & Jessen's Oversigt over Københavnske biografer i 1950erne

Biografpremierer 1911 - 2020

Film- og Kinoteknik

7OMM Film og De Store Formater

Todd-AO, - det sensationelle filmsystem

Mine damer og herrer, "Dette er Cinerama"!

"Windjammer" i Cinemiracle

CinemaScope | VistaVision

Super Technirama 70 | Panacolor
Dimension 150
| Sensurround

High-Impact biografdesign
 
Kosmorama Skive åbningsprogram i oktober 1906

I Skive får Emil Andersen politimester Holms ord på, at hans Kosmorama vil blive byens eneste, men løftet brydes blot få måneder senere. Ved at tømme cigarkassen har han indrettet sin sal mellem hjørnehuset Taarnborg i bødker Richard Nissens ejendom ved siden af Gl. Skivehus på det yderste stykke af Østertorv, der i folkemunde men også officielle dokumenter siden er refereret til som både Kosmoramagade og Taarnborggade. Her havde der gennem nogle år været indrettet et værksted.

’Den just ikke synderlig store sal’ udstyret med hårde bænkerækker foran og blødere stole bagtil menes at kunne blive endog særdeles hyggelig, når den fra håndværkernes side står helt færdig, lyder det tilbage i oktober 1906. Andersen kunne med fordel have ventet er par dage yderligere, hvor også et fortræffeligt virkende luftcirkuleringsanlæg er kommet på plads i det ganske høje loft, men hvorom alting er, kan man glæde sig over stuvende fuldt hus på åbningsaftenen, hvor en pianist tager sig af musikledsagelsen. ’Og forestillingen fortjente det’, fortsætter Skive Folkeblad. Programmet var behageligt afvekslende med klaverspil under filmene, der kun noteredes for en begrænset flimren, mens der i pauserne var koncertmusik ved grammofon. ’Lysmaskinen’, altså fremvisningsapparatet, nævnes det videre, ’er placeret oppe ved loftet i den modsatte ende’. Reserverede pladser sælges for 50 øre, mens resten af bænkerækkerne går til halv pris og børn 15 øre. Var der mange af dem stuvet sammen nede foran, kunne Andersen snildt få plads til langt flere gæster end de 100, rummet officielt var beregnet til. Man går ind og ud i facadens højre side, hvor to smalle trædøre slås ud for adgang nogle trin direkte op til billetsalg med salen strækkende sig bagved og reserveudgang mod gården til venstre.

Man håber, Andersen vil holde sig fra at vise mordscener, idet ’den slags ting ikke er godt for noget’, mens Skive Avis allerede har frabedt sig ’pariserhalløj’. Her foretrækkes naturoptagelser og by-panoramaer og snart roses da også de mange foreviste ’geografiske billeder, om hvis belærende betydning der ikke kan være tvivl.’ To jordkloder går hen og bliver biografens signatur i annoncerne og følger siden Kosmorama på dets videre færd. Der gives i starten én daglig aftenforestilling og hele tre på søndage i to-timesintervaller fra kl. 16 samt ekstra forestillinger fredag eftermiddag beregnet på folk fra landet. Programmet uden pauser varer knap en halv time og der går ikke længe, før der på hverdage gives to forestillinger og hele fem på søndage. Allerede i januar 1907 udskiftes bænkerækkerne med såkaldt nye, praktiske stole og i marts dekoreres salens vægge af malermester Olsen med motiver fra de verdensbilleder, man har set oppe på lærredet som fx en luftbane ved St. Gotthard, luftballon, strandbilleder og såmænd også danske landskaber. Ud mod gaden udspyr en vulkan ikke lava men kosmorama i vinduet til venstre for indgangen.
 
 
Kosmorama Skive annonce december 1906 med film fra hele kloden

Politimesteren havde ganske vist holdt sit ord og givet afslag, men købmand Jens Christian Jensen havde bragt sit andragende videre op til allerhøjeste sted, justitsminister Alberti, som på helt eget initiativ udstak bevilling til at indrette endnu et kosmorama i byen, denne gang et biografteater, hvilket jo var samme sag og som nævnt navnet for Olsens foretagende på Vimmelskaftet. Spændende i den retning er tillige, at Alberti får et horn i siden på Olsen, da han fratager ham bevillingen i København, men det sker først flere måneder senere, så umiddelbart burde det ikke have betydning for begivenhedernes gang i Skive. Alberti falder snart selv dybt fra tinderne anklaget for bedrageri. Olsens brøde er historien om den noget overeksponerede skandale om filmatiseringen af den berygtede løvejagt på Elleore, som naturligvis også kom op i Skives Kosmorama, da Albertis efterfølger tillader filmen på et tidspunkt, hvor den allerede kunne ses rundt om i hele verden. Også i Danmark blev der lavet op mod et helt dusin kopier og kunne således beskues her blot ni dage efter den forsinkede danmarkspremiere 11. november 1908.

I december 1906 var De Fattiges Jul blevet begunstiget med et Kosmorama-bidrag på fem kroner, hvilket såmænd var årets næststørste ydelse. Den efterfølgende jul nøjes Andersen med at donere tre kroner, men i 1908 gør han sig yderst populær ved at skænke hele 75% af sine indtægter henover fire spilledage. Han er tidligere samme år kaldt både smart og fix, da han foreviger forskellige begivenheder rundt om i byen, bl.a. grundlovsfesten, dyrskuet og kongeparrets besøg. Dog ikke så mange fra sidstnævnte, da filmen slap op.

Allerede i marts 1907 var indretningen af det nye biografteater i entreprise, selvom bevillingen endnu ikke var officielt nedfældet på papir. Måske som kompromis fik Andersen i stedet tilladelse til også at vise film udenfor midtbyen, hvor han til en start ville gå sammen med restauratør Sørensen fra Rosenhøj om at drive en filial af kosmoramaet i skovpavillonen nede mod havnen, hvor man i sommermånederne skulle kunne ’drikke sin aftenthe samtidig med at man nyder udsigten over Amerikas prærier eller føres pr. jærnbane gennem Alperne.’ Det bliver nu aldrig til noget, for i stedet driver han mange år frem regulær rejsebiografvirksomhed i mindre, biografløse byer nord for Skive op mod Nykøbing Mors som supplement til indtægterne fra det faste Kosmorama. Han beholder herudover i mange år sit nye, kommunale job indenfor aflæsning af lys- og gasmålere. Hans snilde betyder også, at han selv forestår indlæggelsen af elektricitet i flere af de forsamlingsbygninger, han besøger. Her i Skive har han fru Caroline til at hjælpe sig ved kassen.
 
 
Østertorv set fra broen over åen med Kosmorama-skilt på Taarnborg (postkort 1907)

Sidst i januar 1909 ses en voldsomt populær titel om jordskælvet i Messina blot fire uger forinden, den 28. december, som kostede 72.000 mennesker livet og hvor næsten alle bygninger styrtede i grus. I månederne derpå annonceres ihærdigt med ’bedste kunstfilm på markedet’, da man handler med Pathé Frères i Frankrig via Philipsens Kosmorama i København, så lidt indflydelse fik han da på Skive. Den 1. juni vises imidlertid sidste film på Østertorv, det franske raffinement ”Hertugen af Guises mord”, naturbilledet ”Farlige dyr” og farcen ”Skoledrengens hævn”, idet Andersen nu flytter over i købmand Brandts ejendom på Frederiksgade ikke mange skridt fra Skive Theater.

I to år står kosmoramaet på Østertorv tomt, før salen i april 1911 omdannes til opmagasinering og udsalg af brugte cykler. I december udlånes den til højskolehjemforeningens julebal og et par mindre forsamlinger blandt denne, mens der på en lille etage øverst etableres agenturvirksomhed. Højskolehjemmet blander sig siden i biografinteresser, da man fremme i maj 1914 sælger en haveparcel omme bag bagermester Martin Kjærs grundstykke ud mod Sallinggade. Bagermester Kjær driver i denne tid på den modsatte side ud mod Frederiksgade det nye Kosmorama her, men hans midlertidige lejekontrakt udløber i juni. Hans store planer gik ud på at opføre et helt nyt biografteater indrettet efter de nyeste principper for komfort. Det ser imidlertid aldrig dagens lys og Kosmorama ender efter blot tre måneder atter i Andersens trygge favn.

Allerede i januar 1912 er den øverste etage på Kosmoramagade bygget om til beboelse og nogle år senere omdannes salen nedenunder til samme. Fremme i 1956 rives bygningen ned og et nyt og højere missionshotel opføres samme sted. Hotellet er i dag moderniseret, udvidet og kendt som Hotel Skivehus. Taarnborg blev revet ned i 1968; restgrunden efter gadeudvidelse endte som parkering for hotellet, ligesom den smalle, kortlivede Taarnborggade indgår som parkeringsareal foran den i dag stærkt befærdede Søndre Boulevard.

Akkurat 100 år efter Kosmoramas bebudede åbning 12. oktober 1906 åbner på dagen Skives allernyeste biograf den 12. oktober 2006, Cinema3.
 
 
  
  
  

• Gå til Biografer på biografmuseet.dk | Biografer Oversigt
• Gå til København | Omegn | Nordsjælland | Vest, Midt & Syd
• Gå til Bornholm | Møn, Bogø, Lolland & Falster
• Gå til Fyn, Langeland, Thurø, Tåsinge & Ærø
• Gå til Sydjylland | Midt-Vest | Øst | Nord
• Gå til mere om Biografen, Skive
 
 
  
  

• Gå til
Kosmorama, Skive
 
Gå: tilbage - op
Opdateret 28-03-2024