biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM I DANMARK
Historie | Maskiner
Aktuelt i 70mm
Biografer | Film

7OMM FILM I:
Todd-AO
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Blæst op til 70mm
IMAX Dome
Special Venue

NYHEDER

• 2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Filmformater
Sensurround
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Kino-Teatret (1927) / Kino / Kino Vino

Tilbage til forsiden
Skrevet af: JG, biografmuseet.dk Dato: 03.03.2023
Kino-Teatret Nyborg 1927

Kino-Teatret (1927) / Kino / Kino Vino
Vægtergade 9
Åbnet 29. november 1927
Lukket 25. oktober 1942

Ny sal:
Åbnet 25. januar 1943

I 1927 beslutter byrådet i Nyborg at byen skal have en ny biograf i stedet for Fotorama i baggården bag Kongegade 22, der aldrig havde set gode tider i forhold til beskaffenhed, men dog havde tiltrukket masser af publikum ligesom byens anden biograf i Nørrevoldgade, der var lidt mindre men også noget pænere. Kommunen havde tilbage i 1919 tilranet sig den egentlige bevillingsret over begge biografer, hvilket Justitsministeriet nogle år siden stærkt kritiserede, men følte dog intet behov for at udstede yderligere bevillinger eller ændre på eksisterende forhold, da de i 1922 overtog beføjelserne på dette område. For en periode på ti år kunne de tidligere biografdirektører fortsætte deres hverv uden dog at måtte overdrage deres semi-bevilling til andre eller gøre nogen særlige forandringer. Sidst i stumfilmsæraen begyndte publikum tilmed at falde fra, så var det på tide at bygge nyt og tidssvarende.

Således kommer Kino-Teatret til verden på Vægtergade tegnet af Karl Lundtofte, som en for tiden helt moderne biograf med 224 pladser på gulvet og 98 på balkonen samt helt særlige logepladser i fire afsnit til forhøjet pris, 354 sæder i alt. Der var et kønt proscenium med fortæppe og scene til musikken, som kun fik kort tid at spille i, da tonefilmen kom til byen et par år senere. Biografsalen stødte i øvrigt op til grunden, hvor en meget tidligere biograf, Elektrisk Kinomatografteater, lå mellem 1906 og 1910, dengang indrettet i et butikslokale i Nørregade. Forhuset i Vægtergade var opført af røde mursten i tre etager i 1915 og ragede godt op over de lave nabohuse med en udposning på etagerne over den nye indgang til biografen, der flankeres af to små butikker med kiosk og konfekture. Inde bagved er der en lille foyer, større end de tidligere biografers men langt fra kolossal. Operatørrummet er placeret bag balkonen.

• Gå til Billedteatret i Industrihotellet
• Gå til Elektrisk Kinomatografteater
• Gå til Kongegades Biografteater / Fotorama
• Gå til P.C. Grønnings Biograf / Grønnings Biograf / Nørrevolds Biografteater / Biografen

Direktør Louis Overgaard fra Fotorama flytter med over i den nye biograf, der åbner den 27. november 1927. Efter en særdeles udmærket start, hvor publikum afgjort foretrak denne nye biograf fremfor den tilbageværende i Nørrevoldgade, besluttes det i 1928 at lukke denne for udelukkende at koncentrere sig om Kino-Teatret.

I 1934 afsløres Overgaard i at have svindlet med indtægterne gennem en længere årrække for at undgå at betale den afgift til kommunen, han var blevet pålagt dengang denne tiltuskede sig bevillingen, mens direktøren i teorien kunne fortsætte som hidtil. Filmudlejerne var ved samme lejlighed også blevet unddraget et større beløb. Pr. 1. april 1935 sætter kommunen derfor sig selv ind som officiel bevillingshaver og fortsætter herefter udelukkende med aflønnet direktør, der ikke har nogen økonomisk vinding i utyskestreger; tværtom modtager denne fremover udover sin almindelige løn en bonus på 10% af biografens nettooverskud, hvilket kun gør det såre interessant at præstere sit absolut ypperste.

Til opgaven vælges redaktør Tolver Christensen fra Fyns Venstreblad, som allerede er en populær skikkelse i byen med højt ambitionsniveau for Kino-Teatrets fremtid og sit eget velbefindende. Efter tonefilmens buldren igennem, hvor publikum nu styrter til, indser han, at biografen trods dens unge alder og kønne fremtoning ikke er langtidssikret i forhold til størrelse og formåen. Førnævnte forhold har velsagtens også spillet ind. Han får i alle tilfælde overbevist kommunen om, at biografen må gøres større endnu, hvor også mange andre biografer i landets middelstore byer er under vokseværk. Som i mange af disse vælges også her i Nyborg biografarkitekt Holger Pind til opgaven. Her og der og alle vegne under krigen får han sat skik på utallige ældre som nyere biografer rundt om i det ganske land. Man vælger at beholde biografen placeret samme sted fremfor at flytte til ny adresse ved at opkøbe et par nabogrunde.

Kino-Teatret lukker med ”Union Pacific” som sidste program den 25. oktober 1942, hvorefter højre siden af salen og prosceniet rives ned for at blive udvidet, hvorefter den nye sal får dets nuværende karakteristiske udseende, hvor bagstykket af den oprindelige sal trækkes op i terrasseform bagtil, mens en udbygning længere fremme giver salen et hak, hvor en stor pille sørger for at holde den oprindelige bygning på plads. Man måtte herefter lide lidt afsavn i skønheden for de praktiske forbedringer i og med, der nu var plads til 505 som altid lækre sæder fra Odense Stolefabrik og et helt nyt tonefilmsanlæg fra B&O. Balkonen forsvandt, men der blev plads til en lille privat loge øverst i den nye tilbygning. Den nye proscenium var stort med flot fortæppe, fra loftet er der indirekte belysning og væggene belagt med mandshøje træpaneler. Samtidig er foyeren flyttet over i et lavt nabohus til venstre, hvorfra der etableres en ny, relativt smal indgangspassage til foyeren, der i rumfang er en del større end den forhenværende og løber parallelt med salens venstre side. Her er der udover en stor kiosk med is og konfekture pyntet op med hvilebænke, Thorvaldsen-relieffet ”Musernes Dans på Helikon” og blomsterdekorationer ved vinduet bagtil med farvet glas. ’Gaa i Kino’ ses med store, sorte bogstaver øverst på forhusets gavl mod Nørrevoldgade, over den nye indgang i huset til venstre, opsættes en baldakin, hvor der efter krigen stråler kraftigt lys i to Kino-skilte. Der genåbnes den 25. januar 1943 med Bodil Kjer og Mogens Wieth i ”En herre i kjole og hvidt”.

I 1944 får ”Nyborg kalder” premiere efter manuskript af biografdirektøren himself, en kort dokumentarfilm om byens udvikling gennem århundrederne primært produceret for andre byer med henblik at lokke turister til og som dokumentation for eftertiden. Filmen begynder i øvrigt med Mogens Kilde, der giver den en ordentlig skalle ved wurlitzerorglet i Palladium i København.

Tolver Christensen er også initiativtager til teaterforestillinger på volden, så han rækker et stykke ud over biografens rammer, men gør fremdeles alt for at holde Kino i førersædet. I 1955 bliver man længe før Odense den første biograf på Fyn, der kan vise film i CinemaScope, da det nye anlæg indvies den 10. marts med Guy Madison i ”Den sidste kommando”.

Tolver Christensen forblev en gevinst for biografen gennem 31 år frem til sin pension som 73-årig i 1966, hvor han blev afløst af den 40 år yngre Jens Peter Matthiesen, der tre år forinden havde overtaget Aarup Bio. Matthiesen renoverer i 1967 hele salen, der herved reduceres til 462 pladser med bedre benplads på rækkerne.

Genåbningen var planlagt at finde sted med ”The Sound of Music”, men da håndværkerne blev færdige før planlagt, blev von Trapp-familien udskiftet med Lee Marvin og Burt Lancaster i den hårdtslående ”The Professionals”. Planer om at installere Todd-AO i biografen blev opgivet og det samme blev en planlagt særforestilling af Roger Cormans ”De vilde engle” som Statens Filmcensur forbød som en af sine sidste ugerninger, inden voksencensuren blev ophævet. Filmen kunne dog vises til lukkede forestillinger og en sådan havde Nyborg Turistforening planlagt i samråd med direktøren, men ikke taget højde for kommunens oldgamle formynderiske tilbøjeligheder (jf. byens tidligere biografhistorier) og årsag til, den overhovedet at have sat sig på bevillingen, men da det jo forholdt sig sådan, at kommunen ejede biografens apparatur og ikke ønskede at lade hånt om censurens beslutning, ja, så kom der ingen vilde engle til Nyborg. I denne omgang. Lokalavisen morede sig med en filosoferende betragtning om, hvad en filminstruktør af Roger Cormans kaliber kunne få ud af det, hvis han lavede en film om Nyborg.

Allerede fire år senere flytter Matthiesen til Kosmorama i Haderslev og bliver her de næste fem årtier, hvorefter 38-årige Leif Mønsted bliver den ny drivkraft for kommunens biograf. Mønsted var både producent og skuespiller med stor interesse for musik, teater og kunst i det hele taget. Ligesom Odense havde fået Camera 2, en lille sal i tilknytning til Folketeatret med fokus på artfilm, skulle Nyborg også have en tilsvarende. Disse planer trak dog ud i henved ti år, men i stedet fandt lødige, danske film vej til byen i større grad end hidtil og nu blev det også til flere danmarkspremierer, hvor man forud kun havde haft enkelte, bl.a. Svend Methlings ”Et eventyr om tre” den 19. april 1954.

Da Kastrup kommune i 1972 i forbindelse med bevillingssystemets ophør gik ind i biografdrift med henblik på at omdanne sin biograf til et samlet kulturhus, slog Leif Mønsted sammen med fru Birthe til og flyttede til Amager, hvorved Jørgen Jalborg bliver næste mand i rækken her i Nyborg. På dette tidspunkt nedrives de lave huse mod Nørrevoldgade, hvorefter forhus og sal står blottet. Der var nu planer om i tidens ånd at udvide biografen med discotek i gadeplan og herover placere den projekterede sal 2, men i stedet anlægges parkeringspladser.

Den nye sal står først færdig i foråret 1980 og placeres i den helt modsatte side, hvor nabohuset på denne side nu også rives ned til fordel for den nuværende bygning med en ny sal ovenover placeret ind mod gården. Samtidig får biografen sin nye foyer, som den næsten ser ud i dag dog væsentlig forskønnet. Under ombygningen er der midlertidig indgang i højre side af det gamle forhus, der forud (og siden) blev benyttet som lager. Man kunne samtidig benytte en nødudgang som nød-indgang. Den nye foyer på helt traditionel vis indrettet med separat kiosk og et usædvanligt billetsalg i rundbueform. Sal 2 med 110 stole blev indrettet ovenover med både stort lærred og fortæppe og her kakler på væggene lidt i foyerens ånd med det nye, rå murstenslook som 1970’ernes nye biografer rundt om i landet allerede havde frembragt adskillige af. Udvendigt er der også kun mursten med indgang gennem en lille portal. Den gamle sal, som stort set ikke blev berørt, har fremover 410 gule stole, mens den lille sals er blå. Siden reduceres den store sal yderligere til 320 pladser.

Jørgen Jalborg havde en vis lighed med Harald Madsen, der spillede Bivognen i filmene om ”Fy & Bi” og sammen med en lokal restauratør i forklædning som Fyrtårnet, optrådte de to rundt om i byens gader i forbindelse med indsamlingerne til ’Flygtning 81’. Både revy og teater finder fortsat vej indendørs og i forstærket grad, men biografdriften er vedblivende første prioritet.

I 1995 overtages Kino 1+2 af Helge Christiansen, som kom fra Ishøj kommunes biograf. I 2004 ofrer man i Nyborg 2,3 millioner kroner på nyt gulv i den gamle, der som ny multisal herefter har 233 højryggede lænestole, mens scenen udvides til dobbelt størrelse. Kun de første fire rækker er fremover på plant gulv og kan fjernes efter behov, mens der kommer ny hældning på resten. Der kommer også nyt loft og forbedret akustik. Toiletterne moderniseres og der kommer disk med kombineret salg af slik og billetter. Det står alt sammen klar til ”Harry Potter og fangen fra Azkaban”, den tredje i rækken, som får premiere den 11. juni. I 2009 udskiftes stolene i den lille sal, der lidt usædvanligt kommer fra Tjekkiet. De oprindelige kom også langvejs fra, dengang fra Spanien. Farven er her stadig blå.

Christiansen fortsatte uden flere store forandringer frem til sin pension i 2016, selvom det var lige før, endegavlen var skvattet sammen under en kraftig storm i 2013. Herefter sker der noget af en omvæltning, da Kino 1+2 bliver til Kino Vino med vinbar i foyeren kombineret med et udvalg af søde sager. Det er Simon Storgaard og Jacob Nielsen, der tager initiativ til den nye, spøjse kombination, som lader til at fungere perfekt i netop denne foyers rammer. Kommunen ejer stadig biografen, som de forpagter ud. Det blev i 2016 diskuteret at slå driften sammen med kulturhuset Bastionen i Borger- og Håndværkerforeningens gamle sal i Nørrevoldgade, der i 110 år forinden lagde hus til byens Billedteatret i Industrihotellet, men man endte med at lade begge steder fortsætte virket. Nielsen trak sig ud af biografdriften i august 2020.

Udenfor er parkeringsarealet blevet til en lille hyggelig plads, der fortsat har udsyn over den gamle sal, der fremstår køn og nymalet med træer slyngende sig op ad den store sals højre side. De to har i dag hhv. 223 og 102 pladser.
 
Læs mere her:

Biografer på biografmuseet.dk

Biografer Oversigt

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Stoleplaner - Galle & Jessen's Oversigt over Københavnske biografer i 1950erne

Biografpremierer 1911 - 2020

Film- og Kinoteknik

7OMM Film og De Store Formater

Todd-AO, - det sensationelle filmsystem

Mine damer og herrer, "Dette er Cinerama"!

"Windjammer" i Cinemiracle

CinemaScope | VistaVision

Super Technirama 70 | Panacolor
Dimension 150
| Sensurround

High-Impact biografdesign
 

• Gå til Billedteatret i Industrihotellet
• Gå til Elektrisk Kinomatografteater
• Gå til Kongegades Biografteater / Fotorama
• Gå til P.C. Grønnings Biograf / Grønnings Biograf / Nørrevolds Biografteater / Biografen
• Gå til Kino-Teatret (1927) / Kino / Kino Vino

 
 
   

• Gå til Biografer på biografmuseet.dk | Biografer Oversigt
• Gå til København | Omegn | Nordsjælland | Vest, Midt & Syd
• Gå til Bornholm | Møn, Bogø, Lolland & Falster
• Gå til Fyn, Langeland, Thurø, Tåsinge & Ærø
• Gå til Sydjylland | Midt-Vest | Øst | Nord
• Gå til mere om
 
 
   
   

• Gå til
Kino-Teatret (1927) / Kino / Kino Vino
 
Gå: tilbage - op
Opdateret 04-03-2023